Indskoling

På Østervangskolen arbejder vi ud fra tre grundværdier: Dannelse til fællesskab, faglighed og trivsel.  I denne film kan du få et indblik i, hvordan disse grundværdier udmøntes i indskolingen, og du vil kunne få et indblik i, hvordan skoledagen er organiseret. Du vil også få et indblik i, hvordan pædagoger og lærere understøtter hinanden i arbejdet med at sikre trivsel for alle og på at skabe en sammenhængende skoledag, hvor skole og SFO´en arbejder tæt sammen om det enkelte, så alle børn bliver så dygtige, som de kan.

 

Eleverne går i skole fra 8.05 til 14.05 hver dag. Hovedparten af eleverne fortsætter i vores skolefritidspædagogiske tilbud, når skoledagen er slut. Særligt for indskolingen er:

  • Morgensang hver dag
  • Bevægelsesbånd i forlængelse af spisepause, hvor der er forskellige aktiviteter. Her ligger f.eks. også et tilbud om kor.
  • Integreret undervisning i 0. og 1. klasse, hvor undervisningen tilrettelægges på tværs i et emnebånd, der ligger hver dag i 3. og 4. lek.
  • Få lærere om en klasse og årgang uden at gå på kompromis med fagligheden.
  • To uger hvert skoleår brydes skoleskemaet op, der tilrettelægges, så der bliver yderligere plads til faglig fordybelse.