Sundhedsplejen

Sundhedsplejen vil fremover differentiere vores tilbud, således at der bliver et øget fokus på børn med sundhedsmæssige problemstillinger.

Det betyder, at vi ændrer i tilbuddet til de børn, som trives godt og er sunde og raske.

 

Fremover vil den sundhedsfaglige undervisning også i langt højere grad blive planlagt i et samarbejde med lærerne i den enkelte klasse. Det betyder, at vi ikke fremover har et fast undervisningsprogram – men at vi har en vifte af muligheder, som kan tages i anvendelse, hvor det giver mening.

 

Vi ændrer også vores tilbud i forhold til forældresamarbejdet. Det har altid været tradition, at eleverne havde deres forældre med i 0-klasse – det ændrer vi nu på – så sundhedsplejersken selv måler og vejer

eleverne. Sundhedssamtalen i 0-klasse vil fremover bliver meldt ud som et tilbud, hvor I som forældre kan kontakte os, hvis I gerne vil have en samtale. Sundhedsplejersken vil dog altid kontakte jer som forældre, hvis vi finder problemstillinger hos jeres barn, som vækker bekymring.

 

Vores undersøgelse af eleverne og tilbud om samtale til elever med særlige behov i 8.klasse flyttes til starten af 9. klasse.

 

Vi forventer, at vi med vores omlægning af ressourcerne kan få mere tid til de børn, som har brug for en særlig rådgivning.

 

På vores hjemmeside www.sundhedsplejen.favrskov.dk kan I læse

mere om vores særlige tilbud.

 

 

Indskoling

 

0-klasse

Vi beder alle forældre om at udfylde vores elektroniske spørgeskema ”skolesundhed.dk”. Dernæst indkalder vi eleverne i 0-klasse til syns- og høre test, hvor de også bliver vejet og målt.

 

På baggrund af skemaet og den undersøgelse, vi har foretaget, vurderer vi, om der er behov for at kontakte forældrene i forhold til trivsels- og sundhedsmæssige problemstillinger. 

 

Som forældre er I altid velkomne til selv at kontakte sundhedsplejersken på skolen for at få en sundhedssamtale omkring deres barn.

 

1. Klasse

Sundhedsplejersken deltager i en motorisk undersøgelse af 

eleverne sammen med idrætslæreren i klassen.

 

2. Klasse

Eleverne bliver vejet og målt og får foretaget en synsprøve.

 

Forældremøde

Sundhedsplejen ønsker at deltage med kort oplæg om et sundhedsrelateret emne på forældremøder på 0. klassetrin.

Undervisning (0/1/2 klasse)

Sundhedsplejersken tilbyder at undervise i sundhedsrelaterede emner på 0/1/2/3 klassetrin. Undervisningen koordineres med klassens lærere.

 

Mellemtrin

4. Klasse

Vi beder alle forældre om at udfylde vores elektroniske spørgeskema ”skolesundhed.dk”. Dernæst indkalder vi eleverne i 4-klasse til en synsprøve, hvor de også bliver vejet og målt.

 

På baggrund af skemaet og den undersøgelse, vi har foretaget

vurderer vi, om der er behov for at kontakte forældrene i forhold til trivsels- og sundhedsmæssige problemstillinger. 

 

Som forældre er I altid velkomne til selv at kontakte sundhedsplejersken, hvis I ønsker at få en sundhedssamtale omkring deres barn.

 

 

Deltagelse i forældremøder 4.klasse

Sundhedsplejen ønsker at deltage med et kort oplæg om et sundhedsrelateret emne på forældremøder på 4. klassetrin.

 

Undervisning (4/5/6 klasse)

Sundhedsplejersken tilbyder at undervise i sundhedsrelaterede emner på 4/5/6 klassetrin. Undervisningen koordineres med klassens lærere.

 

Udskoling

9. Klasse

 

Vi vil gerne ”låne” eleverne i en time, hvor de skal udfylde vores elektroniske spørgeskema ”skolesundhed.dk”. Dernæst indkalder vi eleverne i 9-klasse til syns- og høre test, hvor de også bliver vejet og målt.

 

På baggrund af skemaet og den undersøgelse, vi har foretaget, vurderer vi, om der er behov for at indkalde eleverne til en sundhedssamtale. Forældrene vil blive kontaktet, hvis vi finder problemstillinger, som er bekymrende. Som forældre er I også meget velkomne til selv at kontakte sundhedsplejersken for at få en sundhedssamtale omkring deres barn.

 

 

Deltagelse i forældremøder 7.klasse

Sundhedsplejen ønsker at deltage med kort oplæg om et sundhedsrelateret emne på forældremøder på 7. klassetrin.

 

Undervisning (8 klasse)

Sundhedsplejersken tilbyder fortsat eleverne i 8 klasse at deltage i vores sundhedseksperimentarium.