Grundoplysninger

Østervangskolen, Hammelvej 9, 8370 Hadsten
Tlf.: 8964 4600
EAN: 5798004464229 
e-mail: [email protected]  
 
Skoleleder: Jens Damkjær
Formand for skolebestyrelsen: Trine Møller Andersen
Næstformand: Mette Hareskov-Jensen
 
Faktuelle oplysninger
Østervangskolen er en to- eller tre-sporet skole med omkring 500 elever, heraf ca. 5% tosprogede.

Gennemsnitlig klassekvotient
Indskoling (1. - 3. klasse): 26 elever pr. klasse
Mellemtrinnet (4. - 6.klasse): 20 elever pr. klasse
Udskolingen (7. - 9.klasse): 22 elever pr. klasse
 

Skolebeskrivelse

Østervangskolen blev grundlagt i 1960 og er placeret i den sydlige del af Hadsten by omgivet af dejlige grønne områder med boldbaner, skoleskov og historisk værksted. Disse omgivelser lægger fint op til skolereformens fokus på bevægelse, sundhed og trivsel som en vigtig del af skolens hverdag, med det mål at optimere elevernes læring og dannelse til fællesskab.
 
Der er indskrevet 501 elever ved skolestart 2017 inkl. elever indskrevet i skolens modtageklasser.
 
Bygningsmæssigt er skolen opdelt på flg. måde: A-fløjen, skolens ældste bygningsafsnit, med indskolingen, 0.-3. årgang og SFO. B-fløjen indeholder 4.-6. årgang. C-fløjen indeholder administration, lærerværelse og mødelokaler, og endelig D-fløjen, skolens yngste skoleafsnit, der indeholder faglokaler, 7.-9. årgang og modtagelsesklassen.
 
Mål, høj faglighed og dannelse til fællesskab er centrale ord i Østervangskolens daglige virke, hvor undervisning og dannelsespraksis tager afsæt i alle elevers udvikling af potentialer og sociale kompetencer, i et forpligtende læringsmiljø. Grundforståelsen er, at læring er social, og dette har bl.a. givet sig udslag i et langt tættere samarbejde mellem skole, skolebestyrelse og SFO om at tænke ”hel skole” og community building. Skolen udmærker sig ved at have en naturfaglig toning, internationale udvekslinger og en årlig musik- og markedsfestival.
 
I skoleåret 2017/2018 har det fagprofessionelle personale særligt fokus på at arbejde i professionelle læringsfællesskaber (PLF) og feedback i samarbejde med konsulenthuset Lene Heckmann. Vi arbejder også med  implementering af et ”curriculum for dannelse til fællesskab” udarbejdet på et kognitivt grundlag i samarbejde med sociolog Anette Prehn