Forældreforening

En gruppe forældre har taget initiativ til at stifte en forening, hvis formål er at skaffe økonomiske midler til at støtte skolen der, hvor skolens daglige økonomi ikke rækker.
I første omgang handler det om at støtte op omkring Café Madkassen.
Det er vigtigt, at så mange forældre som muligt støtter foreningen, og der er behov for at så mange som muligt melder sig ind. Et forældremedlemskab koster 200,-, der kan betales gennem café Madkassens hjemmeside.