Nyt fra...

Sol, eksamenstid og ros til 9. kl.

Tirsdag d. 29. maj kunne der høres latter på gangene og den helt særlige lyd af karameller, der stryger hen over gulvene efterfulgt at rappe hænder der samler op. Udskolingslærerne og 9. klasseeleverne mødte op i forskellige udklædninger som Ninja turtle eller i brudekjole, og der var denne helt specielle stemning, som der kun er på 9. klasseelevernes sidste skoledag.
 
Afgangseleverne havde lavet en lille planlægningsgruppe der i god tid havde udarbejdet en plan for dagen. Traditionen tro, havde de booket et møde med mig på kontoret for at gennemgå planen og lave aftaler. For mig er det altid spændende at se i hvilken grad eleverne mestrer overblik, planlægning, samarbejde, uddelegering og ansvar – en slags evaluering og status på de kompetencer ud i dannelse til fællesskab, som lærere, pædagoger i samarbejde med skolebestyrelse og forældre hver dag arbejder på at give eleverne med sig videre i livet.
 
Generelt har tilegner Østervangskolens elever sig gode kompetencer i samarbejde, men i år udmærkede eleverne sig særligt i planlægningen og udførelsen af deres sidste skoledag. Planlægningsgruppen mødte op med en deltaljeret plan der bl.a. indeholdt hvor, hvornår og hvordan der skulle kastes med karameller, afvikling af awordshow, fodboldkamp mellem elever og lærere (eleverne vandt 4 – 2) og en afslutning med vandkamp.
 
Der har været skrevet en del i nyhedsmedierne om sidste skoledage på skoler rundt om i landet, hvor afgangseleverne udarbejder såkaldte dødslister og hvor der foregår ting, som mange mindre elever frygter. Sådan skal afgangselevernes sidste skoledag efter 10 års skolegang ikke være. Og sådan er en sidste skoledag ikke på Østervangskolen. Den bør være en fornøjelse for alle elever og personale, og der skal lyde en stor tak til 9. klasserne for at have planlagt og gennemført en super dejlig sidste skoledag 2018.
 
Sidste skoledag indvarsler også eksamenstid. Solen skinner som den skal, så der kan svedes over bøgerne, og den første eksamen er allerede startet i dag, hvor eleverne er oppe i mundtlig dansk. Den sidste eksamen ligger tirsdag d. 26. juni i mundtlig engelsk dagen før dimissionsfesten d. 27. juni.
 
Jeg vil på lederteamets vegne ønske alle 9. klasseeleverne en rigtig god læseferie, og ønske alle andre elever, personale og forældre en god weekend.
 
Mange hilsner
 
Jens Damkjær, skoleleder
 
 
Sol, eksamenstid og ros til 9. kl.

01-06-2018 JD