Nyt fra...

Godt nytår

Først og fremmest vil jeg ønske jer allesammen et rigtig godt nytår. Jeg håber, at I er kommet rigtig godt ind i det.
 
Som det allerførste i dette år har vi fået færdiggjort den nye parkeringsplads, så der nu er sat hegn op ind til det område, som eleverne leger på. Vi er rigtig glade for parkeringsområdet. Der er masser af plads til bilerne, og den nye kys og kør bane oplever vi, fungerer rigtig godt.
 
Vi har dog fortsat brug for, at vi hjælper hinanden med at være sikre i trafikken. Derfor en bøn til alle de elever og forældre, der kommer gående eller cyklende til skolen. Benyt fortovet i forlængelse af fodgængerfeltet til at komme sikkert ind på skolens område. Skal du i udskolingen, så gå evt. hen langs Hammelvej og gå ind af stien ved Klub Mega. På den måde undgår vi elever, der krydser parkeringspladsen.
 
Alt personale, alle elever og forældre ønskes en rigtig god weekend
På lederteamets vegne, Jane Qvist, viceskoleleder

04-01-2019 JQ