Profil

Pædagogiske principper

Skolens pædagogiske profil:
Undervisningen skal tage udgangspunkt i
·        dansk kultur og traditioner
·        samværsregler, ansvar, respekt for andre
·        førstehåndsoplevelser
·        det enkelte barns trivsel i et forpligtende fællesskab
·        høj grad af faglighed
·        det tværfaglige, det praktisk/musiske, det international                
·        udvikling af børnenes livsmod og livsduelighed
·        en forståelse for og indsigt i børns ændrede livsvilkår
·        børnenes nysgerrighed og lyst til at lære
 
Der skal være et tæt skole/hjem-samarbejde, som bygger på information, dialog, medindflydelse og deltagelse.
Det er en naturlig ting, at forældre og skole udtrykker forventninger til hinanden og løbende justerer disse forventninger.
Den enkelte medarbejders velbefindende og trivsel er både et kollegialt og ledelsesmæssigt ansvar. Der skal være gode muligheder for at udvikle sig fagligt og personligt.
Der skal være et udvidet samarbejde med det omgivende samfund - specielt i forbindelse med ind- og udskolingen.
 

Skolens indsatsområder

Indsatsområder i 2012-15 er det faglige niveau, dannelse til fællesskab og læring gennem IKT.
Derudover har vi i altid fokus på trivsel, sundhed og bevægelse, læseplan, naturfag samt kompenserende IKT for elever med specifikke og generelle faglige problemer og deudover fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen.

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Der er morgensang i indskoling og på mellemtrinnet.