Østervangskolens Historiske Værksted

Østervangskolens Historiske Værksted er et internt udeundervisnings- og oplevelsestilbud til skoleklasser (primært indskoling og mellemtrin). Stedet bemandes fast af Rikke og Benjamin, som til daglig er lærere på Østervangskolen.

En typisk dag i historisk værksted er bygget op over en række faste elementer. Vi starter med at samles omkring bålet eller i grubehuset. Lader roen falde over os og forsøger at forestille os, at vi er tilbage i en anden tid. Vi fortæller som regel nogle historier, det kan være både fiktion eller fakta, som er knyttet til den periode eleverne skal undervises i. Derefter bliver dagens program gennemgået og eleverne bliver delt ind i hold. Det er fast rutine at alle værksteder gennemgåes i samlet flok. Dette gøres for at sikre at alle er bekendt med hvad der sker i de enkelte værksteder så det er nemmere at skifte fra et værksted til et andet når man er færdig et sted, samt for at sikrer at alle er bekendt med sikkerhedsreglerne ved de enkelte værksteder. Da vi så vidt muligt bruger “rigtigt” værktøj (knive, økser, åben ild osv), er det vigtigt sikkerheden er i top. Der er som hovedregel et madværksted, da det er en vigtig del af oplevelsen af at være ude, samt et meget vigtigt samlende element ved afslutningen af undervisningsforløbet, hvor der bliver samlet op og evalueret på dagens aktiviteter.

I vores historiske forløb arbejder vi med alt fra stenalder til nutid fokuserer på gamle håndværk, madlavning, indlevelse og gamle lege.