Velkommen til skoleåret 2018/19

Udgangspunktet for en god skolegang er et godt skole-hjem-samarbejde. Dette samarbejde stiller krav til os some skole og jer som forældre. Skolebestyrelsen har i fællesskab med skoleledelsen forsøgt at danne udgangspunktet for dette samarbejde ved hjælp af velkomstfolderen.

Folderen skal sikre, at vi ved hvad vi kan forvente af hinanden i det forestående samarbejde. På den måde kan vi sammen skabe det bedst mulige udgangspunkt for dit barns skolegang. I folderen kan du blandt andet læse mere om:

  • Hvordan du bedst støtter op om, at dit barn er undervisningsparat
  • Hvilke forventninger du kan have til Østervangskolen
  • Forventninger til skole/hjem-samarbejdet og dit samarbejde med klassens øvrige forældre
  • Hvad skolen gør, hvis dit barn ikke er undervisningsparat
  • Hvor der er hjælp at hente, hvis dit barn, eller du som forælder, har særlige udfordringer
  • Skolebestyrelsens principper for skole/hjem-samarbejdet

Du kan læse hele folderen herunder: